Popularno kod čitalaca

Gušterov rep

Svaki put kada sam je ubio Svaki bol što sam joj pričinio rađao je novi  tumor ljubavi Što nekada godinama je rastao A sada u tre...

недеља, септембар 18, 2011

Igra

Misleći o svemu
bez pretpostavki
koje bi mi mogle reći
ko sam sada

Zaigran sa sobom
pod svetlom sećanja
koje baca senke prošlosti
na obrise moga prostora

Udobno smešten
igram svoju igru
nepredvidivu
uz potajnu nadu...

...da je kraj onakav kakav želim
a da vremena da je završim imam